Lijst van afkortingen

(Doorverwezen vanaf Afkortingen)
Jump to: navigation, search

Deze pagina is incompleet. Je kan helpen door deze uit te breiden.

Op de Universiteit Twente (UT) is er voor van alles een afkorting. Deze afkortingen zijn zo verweven in het dagelijks spraakgebruik op de UT dat een buitenstaander soms nauwelijks begrijpt wat er bedoeld wordt. Één van de weinige entiteiten op de campus die geen afkorting heeft, is 'campus'. Hier volgt een overzicht van afkortingen op de UT.

Naast deze lijst is op de UT website is ook een afkortingenlijst te vinden, welke via het UT-netwerk te bereiken is.

Inhoud

Algemeen

AB:Afstandsbediening
AK:Aragokamer
ALV:Algemene Ledenvergadering
BOOZ:Bureau onderwijs- en onderzoekszaken
BOZ:Bureau onderwijszaken
BSA:Bindend Studieadvies Commissie
BRAK:Brouw Ridders der Arago Kelder
BV:Bestuursvergadering
BVO:Biertje voor onderweg
CAL:Calslaan
CL:Calslaan
CPL:Campuslaan
CBR:Centrale bewonersraad
CVA:Commissie Verelening Afstudeersteun
CvB:College van Bestuur
DVE:Drienerloos Vocaal Ensemble
GPP:Grolsch Premium Pilsner
KB:Kandidaatsbestuur
MAST:Minor aanmeldsysteem Twente
MSO:Musica Silvestra Orkest
MW:Matenweg
OV:Openbaar vervoer of OV-studentenkaart (als in: "je OV")
P:Propedeuse
PVO:Pilsje voor onderweg
SHOT:Studenten Harmonie Orkest Twente
SK:Scintillakamer
STORES:Scintilla's Trading Organisation for Reduced Priced Electronics and Study-needs
Stufi:Studiefinaciering
SU:Student Union
TAST:Tentamen aanmeldsysteem Twente
TB:Twente Brass
TBS:Turk Bij Station
TOST:Tentamen opvraagsysteem Twente
UB:Universiteitsbibliotheek
Uni:Universiteit
UT:Universiteit Twente
VB:Vestingbar
VC:Vrijhof Cultuurcentrum
WBW:Witbreuksweg

Faculteitsnamen

MB:Management en Bestuur
CTW:Construerende Technische Wetenschappen
EWI:Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
GW:Gedragswetenschappen
TNW: Technische Natuur-Wetenschappen

Opleidingen

AT:Advanced Technology
BIT:Bedrijfsinformatietechnologie
BK:Bedrijfskunde
BMT:BioMedische Technologie
BSK:Bestuurskunde
CiT:Civiele Techniek
CreaTe:Creative Technology
CT:Chemische Technologie (oude naam, zie ST)
EDMM:Educational Design, Management & Media
EE (EL):Electrotechniek
ET:Electrotechniek
GzW:Gezondheidswetenschappen
INF:Informatica
IO:Industrieel Ontwerpen
PSTS:Philosophy of Science, Technology, and Society
PSY:Psychologie
ST:Scheikundige Technologie
TBK:Technische Bedrijfskunde
TCW:Toegepaste Communicatiewetenschappen
TEL:Telematica
TG:Technische Geneeskunde
TN:Technische Natuurkunde
TW:Toegepaste Wiskunde
WB:Werktuigbouwkunde
WWTS:Wijsbegeerte van Wetenschap, Techniek en Samenleving

Diensten

DiSC:Dient Studentenvoorzieningen Campus
FB:Facilitair Bedrijf
ICTS:ICT-Servicecentrum
S&O:Student & Onderwijs Service Centrum

Oude afkortingen

BB-gebouw:Bestuur en beheergebouw, nu: Spiegel
CC-gebouw:Collegezalencomplex, nu: Waaier
CIV:Centrum voor Informatievoorziening, is nu deel van ICTS
CT-gebouw:Chemische Technologiegebouw, nu: Langezijds
CT&M:Civiele Technologie & Management, nu: Civiele Techniek
DINKEL:Development Institute for Knowledge, Education and Library, is nu deel van ICTS
el/TN-gebouw:Electrotechniek/Technische Natuurkundegebouw, ook wel E&F (Electrotechniek en Fysica), nu: Hogekamp
INF-gebouw:Informaticagebouw, nu: Zilverling
ITBE:Dienst Informatietechnologie, Bibliotheek & Educatie, nu: ICTS
KCT-gebouw:Kantorencomplex Twente, nu: Citadel
OC:Onderwijskundig Centrum, is nu deel van ICTS
TO:Toegepaste Onderwijskunde, nu: Educational Design, Management & Media
TO-gebouw:Toegepaste Onderwijskundegebouw, nu: Ravelijn
TW-gebouw:Toegepaste Wiskunde-gebouw, het gedeelte van het TWRC-gebouw dat na de brand weer werd gebruikt. Nu: Cubicus
TWRC-gebouw:Toegepaste Wiskunde/Rekencentrum-gebouw, zie TW-gebouw
WB-gebouw:Werktuigbouwkundegebouw, nu: Horst

Zie ook

Externe links

Personal tools