BedrijfsInformatieTechnologie

Jump to: navigation, search

Business and IT (BIT), ook wel BedrijfsInformatieTechnologie genoemd, is een opleiding aan de Universiteit Twente. De opleiding maakt sinds september 2007 deel uit van de faculteit MB (voorheen was het een EWI-opleiding). BIT heeft zowel bedrijfskundige als IT-aspecten, en is daarmee een brede bacheloropleiding die tussen (Technische) Bedrijfskunde en Informatica in ligt. De meeste colleges en practica worden gegeven in de Waaier de Zilverling, hoewel voor bedrijfskundige projecten ook wel wordt uitgeweken naar de Spiegel. Business and IT valt onder de afdeling Informatica en Management en Bestuur. De opleiding heeft twee verschillende studieverenigingen, dit zijn de studieverenigingen en Inter-Actief en Stress.

Inhoud

Algemene info

Bachelor (BedrijfsInformatieTechnologie)
3 jaar
Master (BedrijfsInformatieTechnologie)
2 jaar
Gemiddelde lichting
± 20 studenten

BIT Bachelor

B1 - Bachelor 1 - Eerste jaar (2004/2005)

Het eerste jaar van de studie omvat onder andere de vakken Programmeren 1 en 2, Finance and Accounting, Management en Organisatie, Bedrijfsinformatiesystemen en Discrete Wiskunde. Programmeren wordt vaak gezien als het moeilijkste vak. Aan het eind van het eerste jaar is er een integratieproject waarbij de kennis van de voorafgaande vakken gecombineerd wordt.

Kwartiel 1 (2004/2005)
Kwartiel 2 (2004/2005)
Kwartiel 3 (2004/2005)
Kwartiel 4 (2004/2005)

B2 - Bachelor 2 - Tweede jaar (2004/2005)

Kwartiel 1 (2004/2005)
Kwartiel 2 (2004/2005)
Kwartiel 3 (2004/2005)
Kwartiel 4 (2004/2005)

B3 - Bachelor 3 - Derde jaar (2004/2005)

notes
Kwartiel 1 (2004/2005)
Kwartiel 2 (2004/2005)
Kwartiel 3 (2004/2005)
Kwartiel 4 (2004/2005)


Bachelor Keuzevakken (2004/2005)

Zie ook hier (onderwijs.cs.utwente.nl site)

Bachelor Minor


BIT Master

BIT Master Tracks


M1 - Master 1 - Vierde Jaar (2004/2005)

Kwartiel 1 (2004/2005)
Kwartiel 2 (2004/2005)
Kwartiel 3 (2004/2005)
Kwartiel 4 (2004/2005)


M2 - Master 2 - Vijfde Jaar (2004/2005)

Kwartiel 1 (2004/2005)
Kwartiel 2 (2004/2005)
Kwartiel 3 (2004/2005)
Kwartiel 4 (2004/2005)


Roosters (2004/2005)


Externe links

Studies op de UT (bewerken)
Gedragswetenschappen
EDMM | Psychologie | Communicatiewetenschap | Philosophy of Science, Technology and Society
Management en Bestuur
BedrijfsInformatieTechnologie | Bedrijfskunde | Bestuurskunde | Gezondheidswetenschappen | Technische Bedrijfskunde
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Elektrotechniek | Technische Informatica | Telematica | Technische Wiskunde
Construerende Technische Wetenschappen
Civiele Techniek | Industrieel Ontwerpen | Techniek Ontwerp en Maatschappij | Werktuigbouwkunde
Technische Natuurwetenschappen
Advanced Technology | Biomedische Technologie | Chemische Technologie | Technische Geneeskunde | Technische Natuurkunde
Personal tools