CampusWIKI:Info

Jump to: navigation, search

Inhoud

Doelstelling

De Campuswiki wil informatie aanbieden die relevant is voor de campusgemeenschap. Dat zijn mensen die studeren, werken en/of wonen op de campus van de Universiteit Twente. Daarnaast biedt zij ook informatie voor aankomende studenten en (in mindere mate) voor HBO-studenten in Enschede e.o.

Inhoudelijke aanwijzingen voor artikelen

Wel doen: Alle onderwerpen van het studenten- of campusleven (b.v. studie, wonen, campusnet, werken, recreatie) kunnen aan de orde komen. Probeer in een artikel informatie te verstrekken die voor UT-studenten of de campusgemeenschap relevant is. Een korte wervende noot of grappige slotopmerking in een overigens informatief artikel is toegestaan.

Niet doen: Vermijd gemeenplaatsen, losse opmerkingen en wat iedereen toch al weet. De Campuswiki is géén algemene encyclopedie; de naam eindigt immers niet op "-pedia". Pure definities die geen duidelijke band hebben met de campus, de UT en/of het studentenleven alhier passen beter in de gewone Wikipedia.

Voorbeelden:

  • Fietsen zijn zo algemeen dat het artikel direct, zonder definitie, informatie kan vermelden over waar je voor een studentvriendelijke prijs een fiets kunt huren of laten repareren.
  • Apollo is een Griekse god. Maar op de UT is het de naam van de cultuurkoepel. Omdat dat geen algemeen gebruik is, moet er wel een definitie komen.
  • Het huidige artikel over bier bevat, na een redelijk korte inleiding, campus-specifieke informatie. Een oude versie was min of meer overgenomen uit de gewone Wikipedia en hoorde hier niet thuis.
  • (graag nog een paar voorbeelden van goede pagina's toevoegen)

Geschiedenis en beheer

Op 29 maart 2005 heeft Gerrit Holl de Campuswiki opgericht. Mede omdat er in het begin veel publiciteit aan is gegeven (in UT-Nieuws, zie hier, en EnschedeFM) groeit zij snel. Begin augustus 2005 is ze tijdelijk offline geweest, doordat deze in quarantaine was geplaatst nadat een studiegenoot ssh scans had uitgevoerd (details hier).

De Campuswiki is geinspireerd door Wikipedia en draait dezelfde software.

Beheer

Beheer van CampusWIKI is overgenomen door ddofborg omdat Gerrit Holl van de campus weg gaat.

Database dumps

Er worden op dit moment alleen interne database dumps gemaakt, dat wil zeggen ze zijn niet publiek toegangkelijk. Als er mensen zijn die een mirror willen worden, dan kunnen jullie contact opnemen met ddofborg iets te regelen.

Personal tools