Chemische Technologie

Jump to: navigation, search

Deze pagina is incompleet. Je kan helpen door deze uit te breiden.

Chemische Technologie (CT) is een opleiding aan de Universiteit Twente. De opleiding maakt deel uit van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

De opleiding zetelt in Langezijds: hier worden de meeste colleges en alle practica gegeven. Na een driejarige bachelor volgt een tweejarige master. De studenten zijn verenigd in de studievereniging Alembic. Het aantal nieuwe eerstejaars ligt doorgaans tussen de 20 en de 40 studenten.

Inhoud

Eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding bestaat voor een groot deel uit wiskunde-vakken zoals Calculus I en II en Lineaire Algebra. Daarnaast wordt deze kennis in de andere propedeuse-vakken toegepast: Energie & Entropie en Procestechnologie zijn typisch vakken waar deze kennis voor nodig is. Voor andere vakken, zoals Structuur en reactiviteit is minder wiskunde nodig. In Oriƫntatie Technische Natuurwetenschappen wordt kennis gemaakt met onderzoek aan de verschillende vakgroepen. De vakken Experimenteren I, II en CT geven, samen met het practicum Materiaalkunde, een inleiding op experimentele vaardigheden. Het propedeusejaar wordt afgesloten met het P-Project: in principe ieder jaar een andere opdracht.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar wordt de bachelor afgerond.

Master

Sinds de invoering van het Bachelor-Master stelsel aan de UT is het mogelijk om verschillende masters te volgen na de bachelor Chemische Technologie.

Op dit moment zitten er twee nieuwe masters aan te komen, die de oude masters zullen vervangen; deze masters zijn:

Verder is er nog een master die uit alle bachelor-opleidingen toegankelijk is:

Externe links

Zie ook

Studies op de UT (bewerken)
Gedragswetenschappen
EDMM | Psychologie | Communicatiewetenschap | Philosophy of Science, Technology and Society
Management en Bestuur
BedrijfsInformatieTechnologie | Bedrijfskunde | Bestuurskunde | Gezondheidswetenschappen | Technische Bedrijfskunde
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Elektrotechniek | Technische Informatica | Telematica | Technische Wiskunde
Construerende Technische Wetenschappen
Civiele Techniek | Industrieel Ontwerpen | Techniek Ontwerp en Maatschappij | Werktuigbouwkunde
Technische Natuurwetenschappen
Advanced Technology | Biomedische Technologie | Chemische Technologie | Technische Geneeskunde | Technische Natuurkunde
Personal tools