Corps

Jump to: navigation, search

Een corps is een zeer traditionele studentenvereniging. Alhoewel er meerdere verenigingen zijn die zichzelf deze titel hebben toebedicht, wordt redelijk breed de opvatting gehanteerd dat een vereniging slechts een corps-status bezit als deze door de zogenaamde Algemene Senaatsvergadering (ASV) van huidige corpora (meervoud) wordt toegekend.

In Enschede bevinden zich geen corpora. Vroeger bestond het zogenaamde Drienerloos Studenten Corps Cheiron, wat samen met Drienerloos Jaarclubconvent Rossinant is gefuseerd in DSCC/DJCR Audentis et Virtutis. Cheiron is echter nooit erkend door de ASV. Het gerucht gaat dat de HBO-vereniging E.H.T.S.V. ooit is gevraagd om toe te treden, maar dit toen heeft geweigerd vanwege de voorwaarden. Het waarheidsgehalte hiervan is dubieus.

Personal tools