DSCC/DJCR Audentis et Virtutis

Jump to: navigation, search

Het Drienerloos Studenten Corps Cheiron / Drienerloos Jaarclub Convent Rossinant ‘Audentis et Virtutis’ (vrije vertaling uit latijn: Voor hij die durft en moedig is), kortweg Audentis, is de oudste en grootste studentenvereniging van Enschede. Heren en dames van zowel de Universiteit Twente als Saxion Hogeschool Enschede kunnen lid worden bij Audentis. Audentis is ontstaan uit een fusie tussen het DSC Cheiron en het DJC Rossinant.

Inhoud

Geschiedenis

DSC Cheiron

In 1980 besloot een klein groepje mensen uit onvrede over de heersende cultuur op de campus van de Universiteit Twente en het College Cnødde, dat het tijd was voor een studentencorps in Enschede. Er ontstonden al redelijk snel vaste borrels op woensdagavond in de Kelderbar van de Bastille. Er werd een wet opgesteld voor de nieuwe vereniging en op 21 januari 1981 is de oprichtingsakte ondertekend door de notaris. De vereniging was daarmee geboren en heette Drienerloos Studenten Corps "Cheiron". In de jaren die volgden werd er geborreld in de Bastille op de campus van de Universiteit Twente. Echter, al snel bleek dat de leden toe waren aan een vestiging in de stad en werd er een huisvestingscommissie opgericht. Er werd gezocht naar een pand in het centrum van Enschede, wat uiteindelijk resulteerde in sociëteit Phylira.

DSC Rossinant

De geschiedenis van Rossinant neemt een aanvang in 1985, met een gelijknamige jaarclub. Deze jaarclub besloot doegroepleider tijdens de introperiode te worden en kreeg het latere clubje Mal Vivente onder de hoede. Tijdens de intro ontsprongen in de lichting ’87 drie nieuwe eerstejaars jaarclubs, waaronder de eerste damesjaarclub genaamd Commotion. In de twee jaren daarna meldden zich steeds meer jaarclubs aan en werd er overgegaan tot de vorming van een vereniging. Uiteindelijk werd er een oprichtingscommissie ingesteld bestaande uit afgevaardigden van ‘erkende’ jaarclubs. Uit hun werkzaamheden kwam uiteindelijk een vereniging naar voren met als belangrijkste eigenschap dat alleen jaarclubs toe mochten treden. Het was op 8 oktober 1991 dat de vereniging werd genoemd naar de eerste jaarclub en zo het Drienerloos Jaarclub Convent "Rossinant" werd. Nadat er verscheidene borrellocaties gehuurd werden, werd er intrek genomen in sociëteit De Tor.

Audentis

In augustus van 1995 werd onder de leden van beider verenigingen een enquête gehouden waaruit bleek dat er redelijk veel overeenkomsten waren en dat het merendeel van de leden positief tegen een fusie aan keek. Toen in 1996 de Pakkerij, het gebouw waar de huidige sociëteit in gevestigd is, in gebruik werd genomen en Cheiron en Rossinant de twee bovenste verdiepingen kregen toebedeeld, was de fusie al nagenoeg rond. Er werd een Commissie tot Samengaan ingesteld uit zes ouderejaars die onder de codenaam ‘Eagle’ te werk ging. De vereniging die ontstond heette vanaf toen het DSCC/DJCR "Audentis et Virtutis".

Sociëteit

Audentis heeft in 1996 zijn intrek genomen in de 'Pakkerij' aan de Oude Markt. Sociëteit "T.R.A.M." (Tempus Ruit Amicitia Manet / Tijd verglijdt, vriendschap blijft) bevindt zich op de twee bovenste verdiepingen van het pand. Zoals hierboven staat beschreven is Audentis een fusievereniging, dit komt ook tot uiting in de sociëteit. Toen de verdiepingen in De Pakkerij verdeeld werden tussen de verschillende verenigingen waren Cheiron en Rossinant nog niet gefuseerd en kregen zij beide een verdieping toegewezen. Na de fusie is een vide gecreëerd door een groot gat in de vloer van de bovenste verdieping te maken, zo is er één grote sociëteit ontstaan. Er wordt op dinsdag, donderdag en vrijdag geborreld. Dinsdag is de jaarclubavond, donderdag de dispuutsavond en vrijdag is een borrel voor een ieder die daar zin in heeft.

Structuur

Audentis is een traditionele vereniging met disputen en jaarclubs. Eerstejaars vormen na het doorlopen van de kenningsmakingstijd een jaarclub met een deel van de lichting en borrelen op de dinsdagavond. Er zijn diverse verbanden voor jaarclubs, van het College der Eersten (Club 1) voor mannenjaarclubs tot Trekhaak voor vrouwenjaarclubs.

Ook behelst de vereniging een tiental disputen. Deze disputen borrelen met elkaar op de donderdag en ondernemen gezamelijk en los van elkaar ook vele activiteiten. Er zijn 6 mannen- en 2 vrouwendisputen welke wekelijks borrelen op de sociëteit. Verder zijn er nog twee disputen die niet met elkaar borrelen op vaste tijdstippen. Audentis kent de volgende disputen:

 • In Pipo Veritas - Een pijprokersgenootschap
 • Banque Route - Een gokdispuut met Black Jack en Franse Roulette
 • Tranquillum
 • Ad Hoc
 • Høken
 • Pimpelle
 • Prometheus
 • Heres
 • Koh-I-Noor
 • Brokaat

Verder bestaan er binnen Audentis nog enkele subverenigingen:

 • Enschedese Studenten Schietvereniging 'Ares'
 • 'Schemer Voetballende Studenten' (SVS)
 • 'Ad Höckey Klap' (HerenX)
 • Eerste Enschedesche Studenten Koersclub 'De Nippeldraeiers'
 • Drienerloosch Studenten Golf Genootschap

't Gat

't Gat in de markt is een studentencafé midden in het centrale plein van Enschede, de Oude Markt. Vroeger was het een openbaar toilet, daarna werd het verbouwd tot café, ook toen al voor studenten. Omdat 't Gat niet goed draaide heeft de exploiteur, een horeca-ondernemer uit Enschede, destijds besloten om 't Gat te sluiten. Na drie jaar dicht te zijn geweest heeft Audentis het etablissement helemaal verbouwd en er weer een openbare studentenkroeg van gemaakt. De tappers, 't Gat college, zijn leden van Audentis, maar de bezoekers zijn een mix van alles wat studerend Enschede te bieden heeft.

Externe Links

Personal tools