Geschiedenis van de UT

Jump to: navigation, search

Deze pagina is incompleet. Je kan helpen door deze uit te breiden.

De Technische Hogeschool Twente (THT), is officieel ontstaan toen op 23 november 1961 een wijziging van artikel 15 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) door de Eerste en Tweede Kamer werd goedgekeurd waarbij aan dat artikel werd toegevoegd dat er een technische rijkshogeschool gevestigd was in Enschede. Vandaar dat de dies van de UT gevierd wordt op de laatste vrijdag van november en dat het aantal jaren dat de UT bestaat wordt geteld vanaf 1961.

De UT, die toen dus nog THT heette, is officieel geopend door Hare Majesteit Koningin Juliana op 14 september 1964. Bij die gelegenheid werd door de eerste rector van de universiteit, prof. dr. G. Berkhoff, een rede gehouden met de titel: "tot een vast steunsel ende onderhoudt der vryheit".

Er waren in het begin 4 afdelingen (later omgedoopt tot faculteiten) Werktuigbouwkunde (WB), Elektrotechniek (EL), Chemische Technologie (CT) en Algemene Wetenschappen (AW). De hoogleraren en stafleden in de wiskunde en de natuurkunde waren ingedeeld in de drie technische afdelingen, de afdeling Algemene Wetenschappen herbergde de hoogleraren en de stafleden in de maatschappijwetenschappen en wijsbegeerte.

Voor een uitvoerig overzicht over de begintijd zie het boek van Winnie Sorgdrager: Een experiment in het bos. De eerste jaren van de Technische Hogeschool Twente 1961-1972, Alphen aan de Rijn, Samsom, 1981, ISBN 9014031769.

Na het begin met vier afdelingen werd dit aantal sterk uitgebreid en uiteindelijk waren er tien: Algemene Wetenschappen verdween en daaruit kwamen voort: Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (WMW), Bedrijfskunde (BK) en Bestuurskunde (BsK). Verder ontstonden de afdelingen Toegepaste Wiskunde (TW), Technische Natuurkunde (TN), Informatica (Inf) en Toegepaste Onderwijskunde (TO). Verder waren er nog afstudeerrichtingen die in één of meer afdelingen waren ondergebracht zoals Biomedische Techniek (BMT), Civiele Techniek (CiT) en Industrieel ontwerpen (IO).

Omstreeks 2001 werd een reorganisatie uitgevoerd waarbij het aantal faculteiten (zoals de afdelingen inmiddels werden genoemd) teruggebracht tot 5: Construerende Technische Wetenschappen (WB + CivT + IO), Technische Natuurwetenschappen (CT + TN + BMT), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Technologie (BK + BsK) en ten slotte Gedragswetenschappen (WMW + TO).

Voor alles (of in ieder geval heel veel) van wat er op de campus is gebouwd is er ook een leuk overzicht in het boek van Peter Huygen: Vorm Geven aan de campus dat omstreeks 1990 is uitgegeven door de UT, ISBN 9036503590.

Veel zaken op de campus begonnen pas toen er ook studenten waren, vandaar dat in 2005 bijvoorbeeld het 40-jarig bestaan van het ChemoTechnisch Studenten Genootschap Alembic, van het Studentenpastoraat en verschillende sportverenigingen (Harambee, Z.P.V. Piranha, D.R.V. Euros en D.Z. Euros) werden gevierd.

Pas in de zomer van 1986 kreeg de THT haar huidige naam: Universiteit Twente. Dit gebeurde naar aanleiding van de wijziging van de WWO in 1984 waardoor HBO scholen de naam Hogeschool konden aannemen. Om verwarring te voorkomen werd tot de naamswijziging besloten.

Inhoud

Rectores magnifici

Zie rector magnificus voor een lijst van de rectores magnifici van de Universiteit Twente.

De huidige rector magnificus is Ed Brinksma.

Lustrumboek 2001

Een fraai overzicht van de hele geschiedenis van de UT met heel veel foto's wordt gegeven in het Lustrumboek 2001: Van Landgoed tot Kenniscampus, onder redactie van Bert Groenman, ISBN 90-806714-1-X.

Brand

Op 20 november 2002 heeft er een ingrijpende brand plaatsgevonden in het toenmalige TWRC-gebouw. Door deze brand is de helft van het gebouw verloren gegaan. In de nacht van 16 op 17 juni 2005 is er brand gesticht in de Bastille en bij kapsalon De Barreboks.

Externe links

Personal tools