Koepel

Jump to: navigation, search

Alle verenigingen aan de Universiteit Twente zijn ondergebracht in een vijftal sectoren: studie, cultuur, gezelligheid, sport en overig. Het centrale aanspreekpunt van een sector wordt gevormd door het bestuur van de koepel. Dit bestuur behartigt de belangen van de verenigingen binnen de sector en voorziet die verenigingen van informatie, bijvoorbeeld over de toekenning van afstudeersteun.

Er zijn een viertal koepels op de Universiteit Twente:

Deze koepels zijn allen aangesloten bij de Student Union.

Personal tools