Kolommen

Jump to: navigation, search
Enlarge

In het Pinetum aan de rand van de campus staan veertien stalen kolommen. Deze zijn een ontwerp van Evert Strobos uit 1988. De kolommen hebben voordat ze een plaats kregen in het pinetum eerst in de voortuin van rector magnificus Draijer gestaan, die ze later aan de UT schonk. De volgende link brengt je naar een afbeelding van het kunstwerk:

Personal tools