Overleg:Ontgroening

Jump to: navigation, search

Ik heb dit stuk volledig zelf geschreven. Is het neutraal? Is het nuttig? Graag commentaar!

-- Sderwort

Nou ja, in principe is een ontgroening een geheel intern iets en zodra je vooraf waarschuwt (oftewel: de sjaars weet min of meer wat hem te wachten staat) kan daar ongewenst gedrag uit voortkomen met niet echt fijne bijwerkingen, IMHO.

Wie zegt dat er geen excessen zijn bij dispuutsontgroeningen?Niemand die daar op controleert. Thomas 6 apr 2005 11:08 (CEST)

Er zullen misschien geen excessen bekend zijn, maar ik vind het vet drukken van geen impliceren dat er wel beschuldigingen zijn, alsof je je ergens tegen verdedigt. Dat zou niet moeten hoeven. Maar inhoudelijk weet ik er te weinig van om de neutraliteit te kunnen beoordelen. Nuttig is het zeker. Gerrit 6 apr 2005 11:43 (CEST)

Ik vind het erg jammer dat het stuk "tijdens een ontgroening" is weggehaald. Er stond niets onrgroening-inhoudelijks in, slechts enkele basisbeginselen voor iemand die geen idee heeft wat een ontgroening is. Waarom zou dit er niet mogen staan? Welke ontgroening is er niet bestand tegen een paar basistips voor een volkomen onwetende eerstejaars? Is er iets mis met een eerstejaars die vantevoren goed heeft gegeten? Ik ben niet van mening dat het de "magie" weghaalt en ook niet dat het teveel weggeeft. Dan had ik er nog wel heel andere dingen neer kunnen zetten. Met andere woorden vind ik dat hier overmatig zorgzaam voor de eigen ontgroening is gehandeld door de tekst te verwijderen, en ik stel voor dat terug te draaien, eventueel met een kleine wijziging, mocht dat echt nodig zijn. Vertel dan tenminste waar de schoen wringt.

Overigens is het woordje geen nu vetgedrukt om duidelijk aan te geven dat dat hier zo is (in tegenstelling tot alle andere studentensteden.) Dat er geen excessen bekend zijn betekent uiteraard niet dat er niets gebeurt (voornamelijk tijdens dispuutsontgroeningen), maar een écht exces vindt ook bij een dispuut zijn weg naar buiten wel. -- Sderwort

Ik ben het met Sderwort eens dat het stuk "tijdens een ontgroening" had mogen blijven staan. Deze is weggehaald door Thomas; ik ben wel nieuwsgierig naar de precieze reden hiervoor. Gerrit 6 apr 2005 12:13 (CEST)
Mijn reden hiervoor had ik ongeveer gegeven hierboven op deze pagina, maar was een beetje overtrokken reactie. Vind nog wel dat er het eea veranderd kan worden in de gehele tekst, er hangt een zweem van negativiteit overheen wat IMHO nergens voor nodig is. Een ontgroening is een nuttig gebruik mits het binnen redelijke grenzen blijft. Thomas 6 apr 2005 16:51 (CEST)
Begrijp mij niet verkeerd, ik vind de ontgroening zelf in essentie óók een nuttig gebruik. De "zweem van negativiteit" is mijns inziens niet echt aanwezig, ik denk dat je doelt op een naar mijn idee wél aanwezige "zweem van defensiviteit". Aan de andere kant is het niet reëel er een slechts positief verhaal van te maken: ontgroeningen zijn zo controversieel en worden door buitenstaanders dusdanig bekritiseerd dat dat onrecht zou doen aan de neutraliteit of in ieder geval aan de objectiviteit. Volgens mij worden nu beide kanten belicht, maar uiteraard zijn voorstellen over hoe de tekst beter kan meer dan welkom. Overigens bedacht ik mij al dat deze tekst veel reactie zou kunnen uitlokken, daarom ben ik al niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen ervan. -- Sderwort
Personal tools