Pakkerij

Jump to: navigation, search

De Pakkerij is een gebouw aan de Oude Markt waarin vier gezelligheidsverenigingen hun sociëteit en kantoren hebben. De naam van het gebouw stamt uit de tijd dat de textielfabrikant van Heek het als een pakhuis gebruikte. Ook heeft er lange tijd een kantoor van Polaroid in het gebouw gezeten waardoor ook de naam polaroidpand in zwang is geraakt.

Geschiedenis

Enschede heeft dankzij haar campusstructuur lang de naam gehad geen (studenten)verenigingsleven te kennen zoals dat in andere Nederlandse universiteitssteden wel aanwezig was. Dit ondanks het feit dat er verscheidene gezelligheidsverenigingen waren.

In 1992 wordt de oud-Delftse rector magnificus Ben Veltman collegevoorzitter. Met het Delftse studentenleven in gedachten besluit hij dat ook in de stad studentenvoorzieningen moeten komen. Doordat Polaroid naar een moderner pand verhuist komt de Pakkerij vrij en het wordt door de gemeente Enschede gekocht. Veltman is een van de eersten die een lobby start en in combinatie met het streven van het Enschedese gemeentebestuur om van Enschede een echte studentenstad te maken lukt het de universiteit om het pand voor ƒ700.000 voor de neus van het Bijenkorf-concern weg te kapen. Nadat de gemeente haar bestemmingsplan heeft gewijzigd wordt in de ondergelegen grand café-ruimte ruimte gemaakt voor de Beiaard en begint een uitgebreide verbouwing van het pand.

De lokale ondernemers hebben in eerst instantie veel bezwaren tegen de komst van het studentenpand en zien het als een bedreiging voor hun omzet. Het komt zelfs tot een rechtzaak. Uiteindelijk wordt besloten dat men zowel in de Pakkerij als op de Oude Markt gelijke bierprijzen hanteert waarbij er in de Pakkerij gebruik mag worden gemaakt van grotere glazen.

In de zomer van 1996 werd de Pakkerij verbouwd voor een bedrag van rond de ƒ1.700.000. Tijdens deze verbouwing werd het hele pand van binnen leeggehaald en opnieuw ingedeeld. Na deze verbouwing is er door de verschillende verenigingen zelf een sociëteit ingericht.

Verenigingen

De Pakkerij huisvest de volgende verenigingen en bijbehorende sociëteiten:

Daarnaast is er een overkoepelende organisatie, het Fact.

Personal tools
Andere talen