Programmeren 2

Jump to: navigation, search

Inhoud

Omschrijving

Programmeren 2 is een vervolgvak op Programmeren 1 en wordt gegeven door dr. L. Ferreira Pires. In dit vak wordt er gewerkt aan grotere objectgeoriënteerde java applicaties en worden geavanceerdere java onderwerpen behandeld. Deze geavanceerdere onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

Relatie met andere vakken

Dit vak bouwt voort op:

Programmeren 1

Deelnemende opleidingen

Onderwijsvorm

In dit vak worden zowel hoorcolleges als werkcolleges gegeven en er moeten practica gevolgd worden. Er zijn 8 contacturen per week waarvan de helft practica beslaat. De andere 4 uren worden verdeeld over een hoorcollege en een werkcollege. Ook zijn er nog 2 uur beschikbaar om opgaven die tijdens de practica niet af zijn gekregen alsnog af te laten tekenen. Bij de practica horen alle deelnemers van het vak aanwezig te zijn en moeten er voldoende opgaven per practicum worden gemaakt. Om een eindcijfer voor dit vak te krijgen dien je een voldoende te hebben voor de practica.

Externe links

Personal tools