Rector magnificus

Jump to: navigation, search

De rector magnificus is de directeur van het College van Bestuur.

Er zijn twaalf rectoraatsperiodes geweest waarin de volgende rectores magnifici zijn opgetreden, in chronologische volgorde:

Personal tools