Scintilla

Jump to: navigation, search

Scintilla is de studievereniging van de opleiding Elektrotechniek aan de Universiteit Twente.

Inhoud

Geschiedenis

De oprichting van Scintilla

Logo Scintilla

De studievereniging is opgericht op 9 september 1965. Tijdens de oprichtingsvergadering werd 'Scintilla' met grote meerderheid van stemmen gekozen als naam van de vereniging. 'Scintilla' betekent letterlijk 'flits' of 'vonk'. De naam is Latijn voor 'vonk' en is afgeleid van lichtflitsen die kleine deeltjes, van bijvoorbeeld radio-actief materiaal, op een fluorescerende plaat veroorzaken. Scintilla was, op twee studiegenootschappen na Sjabloon:Bron? eerste studievereniging van de universiteit. Inmiddels is de vereniging 50 jaar oud, en heeft zij in 2015 haar tiende lustrum (= 50-jarig bestaan) gevierd.


Scintilla door de jaren heen

De activiteiten van Scintilla zijn begonnen met het organiseren van 'vergaderingen' waarop sprekers een lezing gaven en de leden elkaar konden ontmoeten. Enkele jaren daarna, om precies te zijn 12 december 1969, is Scintilla koninklijk erkend door Koningin Juliana.

Scintilla heeft zich vanaf haar oprichting bezig gehouden met het organiseren van zowel serieuze als ontspannende activiteiten. Zo werd er direct begonnen met het organiseren van excursies en was er in de beginjaren zelfs een studiereis naar Scandinavië. Op het gebied van ontspanning waren er bijvoorbeeld droppings waarbij studenten aan de hand van radiosignalen het eindpunt moesten zien te vinden.

Ook op literair gebied was Scintilla er al vroeg bij. Vlak na de oprichting wed begonnen met het uitgeven van een maandblad, het Scintilla-bulletin. In samenwerking met de faculteit werd een blad gemaakt waarin de nieuwtjes op de faculteit en binnen de vereniging werden doorgegeven. Na een korte periode waarin er geen maandblad verschenen is, kwam op 1 mei 1982 nummer 0.1 van "De Vonk" uit. Er werden twee experimentele nummers uitgebracht (jaargang 0) waarna besloten werd om het blad te continueren. De eerste Vonk hangt nu ingelijst in de Scintillakamer.

In 1983 startte Scintilla met de "Commissie Componenten Verkoop Scintilla" (CCVS), een commissie die componenten verkocht aan de echte EL-ers binnen de vereniging. Als snel werd er samen met onze collega's van studievereniging Inter-Actief de CCVSI opgericht en in de loop der jaren werd het aanbod van componenten sterk uitgebreid. In 1990 is de winkel 100% van Scintilla geworden en onder de naam STORES (Scintilla's Trading Organisation for Reduced Priced Electronics and Study-needs) staat deze winkel vandaag de dag nog steeds bekend. De STORES verkoopt 5 dagen in de week in de middagpauzes componenten, computersupplies, office-supplies en boeken aan studenten en medewerkers. (Boeken en bestellingen alleen aan leden van Scintilla)

Gezelligheid

De E.T.S.V. Scintilla onderhoudt sinds jaar en dag contacten met andere (elektrotechnische) studieverenigingen. Zo kon het gebeuren dat in het jaar 1989 een delegatie van Scintilla te gast was bij een Cantus georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond te Leuven, Belgie.

De onverschrokken Twentenaren waren getuige en deelnemer van een geweldig bier en zangfeest dat zijn gelijke in Nederland niet kende. Hoewel de volgende ochtend een stevige hoofdpijn hun deel was, besloten zij dat een dergelijk festijn ook in Twente plaats moest gaan vinden.

Een harde kern van enthousiastelingen slaagde erin om tijdens het tweede NaIntroductie Kamp Elektrotechniek (NIKE) een heuse cantus te organiseren. We schrijven september 1989, we schrijven geschiedenis. De eerste cantus in Twente werd succesvol afgewikkeld en op deze wijze werd een nieuwe Scintilla-traditie geboren. Een traditie die al snel dermate indrukwekkend werd dat andere verenigingen het niet na konden laten om dit gezelligheidsspektakel ook binnen de eigen gelederen te gaan organiseren.

Ereleden

Scintilla heeft sinds haar oprichting een aantal personen tot erelid van de vereniging benoemd.

  • L.H.H. Waterbeek *
  • Prof. Ir. M.P. Breedveld *
  • Prof. Ir. C. Rodenburg *
  • Prof. Dr. Ir. J. van Amerongen
  • Prof. Ir. D. Bosman *
  • Drs. W. Gruisinga
  • J. Muller
  • Prof. Dr. Ir. B. Nauta

* betekent dat dit erelid inmiddels overleden is.

Externe links

Studieverenigingen op de UT (bewerken)
Gedragswetenschappen
Communiqué | Dimensie | Ideefiks
Management en Bestuur
Sirius | Stress
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Abacus | Inter-Actief | Scintilla | Proto
Construerende Technische Wetenschappen
ConcepT | Daedalus | Isaac Newton
Technische Natuurwetenschappen
Alembic | Arago | Astatine | Paradoks
University College
Atlantis
Personal tools