Student

Jump to: navigation, search

Een studenten is formeel een persoon die studeert aan een instelling voor hoger onderwijs, dus zowel universiteit als HBO. Veel academici (mensen met een universitaire opleiding) hanteren een nauwere definitie, namelijk als personen die studeren aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs, met andere woorden een universiteit.

HBO'ers worden wel, vooral voor de grap, scholieren genoemd, naar de naam 'onderwijs' in de afkorting HBO.

Niet-studerenden kunnen overigens niet altijd evenveel begrip opbrengen voor studenten en hun gedrag.

Personal tools