Studentenstatuut

Jump to: navigation, search

In het studentenstatuut zijn alle rechten en plichten opgenomen van de UT-studenten.

Personal tools