Studiefinanciering

Jump to: navigation, search

Maandelijkse toelage die elke student gedurende de nominale looptijd van zijn studie ontvangt. Deze studiefinanciering wordt uitgekeerd door de IB-Groep.

Soorten Toelages

  • Een basisbeurs. Voor iedereen beschikbaar. De hoogte is afhankelijk van de woonsituatie (thuis- of uitwonend).
  • Een aanvullende beurs. Alleen beschikbaar als het inkomen van de ouders op jaarbasis onder een bepaalde grens ligt.
  • Een lening. Voor iedereen beschikbaar als relatief goedkope lening. De hoogte is zelf vast te stellen.
  • Een collegecrediet. Voor iedereen beschikbaar om collegegeld mee te betalen. De hoogte is zelf vast te stellen.

Hoogte

De hoogte van de Studiefinanciering verandert per jaar, voor het jaar 2009 heeft de IB-Groep de volgende hoogtes vastgesteld:

Bedragen per maand Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 259,76 € 93,23
Aanvullende beurs € 231,43 € 211,99
Lenen € 284,19 € 284,19
Collegegeldkrediet € 130,42 € 130,42
Totaal € 905,80 € 719,83

Prestatiebeurs

De basisbeurs en aanvullende beurs vallen onder de prestatiebeurs en zijn een lening, die worden omgezet in een gift als binnen tien jaar een diploma wordt gehaald. Na het afstuderen (of als anderszins wordt gestopt met de studie) zal de lening binnen tien jaar, tegen een gunstige rente, afgelost moeten worden.

Personal tools