Studievereniging

Jump to: navigation, search

Een studievereniging is een vereniging van studenten die dezelfde opleiding of afstudeerrichting volgen, of aan dezelfde faculteit studeren. Een studievereniging verleent aan die de studenten diensten met betrekking op en/of ondersteuning van hun studie.

Voorbeelden van activiteiten van een studievereniging zijn het organiseren van lezingen, congressen en excursies, het bemiddelen bij stages en het leveren van lesboeken en oefententamens. Daarnaast worden vaak ook ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals periodieke borrels met studiegenoten, gala's en andere feesten. Ook organiseren de meeste studieverenigingen (intercontinentale) studiereizen.

Meestal bestaat de structuur uit een bestuur met daaronder een aantal commissies. Bestuursleden (meestal een full-time taak) ontvangen normaal gesproken een beurs (afstudeermaanden), terwijl de overige actieve leden dit meestal vrijwillig doen. In sommige gevallen krijgen ook actieve leden afstudeermaanden. Dit is het geval bij de studiereiscommissie en vaak enkele andere grote commissies (lustrum, symposium) of enkele zeer actieve leden.

De studieverenigingen op de UT worden richting de Student Union vertegenwoordigd door de koepel Overleg Studieverenigingen.

Studieverenigingen op de UT (bewerken)
Gedragswetenschappen
Communiqué | Dimensie | Ideefiks
Management en Bestuur
Sirius | Stress
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Abacus | Inter-Actief | Scintilla | Proto
Construerende Technische Wetenschappen
ConcepT | Daedalus | Isaac Newton
Technische Natuurwetenschappen
Alembic | Arago | Astatine | Paradoks
University College
Atlantis
Personal tools
Andere talen