Technische Geneeskunde

Jump to: navigation, search

Technische Geneeskunde is een universitaire opleiding die 6 jaar duurt en alleen te volgen is aan de Universiteit Twente.

Inhoud

Geschiedenis

De Universiteit Twente wilde al vanaf haar oprichting in 1965 een medische faculteit oprichten, naast de technische faculteiten die er al waren. Vanwege het feit dat het Medisch Spectrum Twente geen academisch ziekenhuis is, is dit er echter nooit van gekomen. Met de komst van de nieuwe in 2003 gestarte opleiding Technische Geneeskunde en de al eerder gestarte opleidingen Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen geeft de UT zichzelf alsnog een medische uitstraling, in samenwerking met het al eerder genoemde MST, het Universitair Medisch Centrum St Radboud en het Roessingh, een topklinische revalidatiekliniek.

Behandelingsbevoegdheid

Technische Geneeskunde wil zich graag onderscheiden van Biomedische Technologie, een vijfjarige ingenieursopleiding. Het wil meer lijken op de praktisch getinte universitaire opleiding Geneeskunde, ook een zesjarige universitaire studie met als belangrijkste kenmerk het verwerven van geneeskundige vaardigheden en de daarbij horende bevoegdheden met als doel bepaalde behandelingen op patiënten in de kliniek toe te gaan passen. Middels specialisatie, bijvoorbeeld in de chirurgie, gynaecologie of huisartsenzorg, kan men het aantal bevoegdheden uitbreiden. Doelstelling van Technische Geneeskunde is onder meer het verwerven van de meer technisch getinte bevoegdheden van zowel de universitaire opleiding Geneeskunde als een aantal geneeskundige specialisaties. Gevolg hiervan is dat de opleiding korter duurt dan bijvoorbeeld de opleiding tot radioloog, die in totaal zo'n 11 jaar omvat na een preuniversitaire opleiding.

Aangezien technisch geneeskundigen momenteel niet opgenomen zijn in de wet BIG en dus niet vermeld worden in het BIG-register, mogen zij op dit moment alleen voorbehouden handelingen uitoefenen onder eindverantwoordelijkheid van de behandelend medisch specialist.

Curriculum

De opleiding is opgedeeld in een tweetal fases:

Nadat deze fases met succes zijn afgerond is de Technisch Geneeskundige gerechtigd de titels Bsc respectievelijk MSc te voeren.

In de meer theoretisch getinte bacheloropleiding worden vakken onderwezen, die in een aantal categorieën opgedeeld kunnen worden:

  • medisch: gebaseerd op de medische vakken zoals die worden onderwezen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De colleges worden nu nog grotendeels door artsen van die universiteit gegeven;
  • exact: gebaseerd op aantal technische vakken zoals die worden onderwezen aan de Universiteit Twente. Hieronder valt onder andere een aantal wiskundevakken, zoals basisalgebra en statistiek, maar ook meer specialistische vakken als vector- en signaalanalyse. Hiernaast wordt een klein aantal basisnatuurkunde- en informaticavakken gegeven;
  • medisch-ethisch;
  • gezondheidsrechtelijk;
  • communicatief: praktisch getinte vakken, die zich hoofdzakelijk richten op de arts-patiëntrelatie;
  • lichamelijk onderzoek, zoals dit ook aan geneeskundestudenten onderwezen wordt;
  • een drietal oriënterende medische stages van elk twee weken.

In de wat praktischer getinte masteropleiding maakt de Technische Geneeskunde in opleiding een keuze uit drie richtingen:

  • Medical Signaling
  • Robotics and Imaging
  • Tissue Reconstruction

In het eerste studiejaar wordt dieper ingegaan op de exacte vakken van de bacheloropleiding. Ook wordt een aantal praktische vaardigheden, waaronder chirurgische, onderwezen in het Skills Lab van de Universiteit Twente.

In de daaropvolgende twee studiejaren volgen klinische stages. Deze lijken enigszins op de coschappen die door elke basisarts gelopen moeten worden, maar zijn langer en technischer van aard.

Vooropleiding

Men kan anno 2006 de bacheloropleiding van Technische Geneeskunde volgen na afronding van het vwo met wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, of een buitenlands equivalent hiervan. Instroom in de masteropleiding vanuit een andere opleiding is nog niet mogelijk. Men kan echter alleen toetreden middels loting, zoals dit ook gebeurt voor de opleiding Geneeskunde. Elk jaar zijn 100 plaatsen te vergeven.

Externe link

Personal tools