Technische Informatica

Jump to: navigation, search

Inhoud

Omschrijving

Technische Informatica (INF) is de wetenschap van het systematisch verwerken van informatie. Informatica vind haar oorsprong in de wiskunde. Vaak wordt ook 'computerwetenschap' ter benaming gebruikt, maar dat kan misleidend zijn - Bij Informatica gaat het niet om de wetenschap computers te bouwen (dat zou de Elektrotechniek zijn). Een bekende citaat van Edsger Wybe Dijkstra, de bekendste Nederlandse informaticus: "Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes". Dus het gaat in de Informatica minder om de 'hardware': Computers zijn alleen maar een faciliteit of werktuig, om theorie in praktijk te brengen.

Informatica is een discipline die zich razendsnel ontwikkelt. De ontwikkeling van de ‘Difference Engine’ en de ‘Analytical Machine’ van Charles Babbage tot waar wij nu staan, heeft slechts twee eeuwen geduurd. De ontwikkeling van het internet, dat een encyclopedie zoals deze mogelijk maakt, stamt zelfs pas uit het jaar 1969. Op 17 november 2008 werd gevierd dat Nederland twintig jaar aan het internet was aangesloten. Dat is iets wat we ons nu amper kunnen voorstellen.

Bovendien is informatica een jong onderzoeksgebied met veel mogelijkheden, zowel in het onderzoek als in het bedrijfsleven. Naar mate de automatisering van de samenleving toeneemt, en dat is het geval, neemt ook de vraag naar informatici toe. Alle aspecten van ons leven bevatten informatica, dus de opleiding is multidisciplinair en als student kun je, door middel van keuzevakken en masteropleidingen te kiezen, veel kanten op. Voor ieder wat wils dus.

Opleiding

Technische Informatica (INF) is een opleiding aan de Universiteit Twente. De opleiding maakt deel uit van de faculteit EWI. Voor studenten van generatie 2000 of eerder is INF een vijfjarige ingenieursopleiding en voor studenten van generatie 2001 of later is INF een driejarige bacheloropleiding. Als vervolg op de bachelor kunnen onder andere de volgende masteropleidingen gevolgd worden:

Leerstoelen

Vakken

In 2008 is het nieuwe studieprogramma van start gegaan. Er is momenteel nog discussie over de tweede- en derdejaarsvakken.

B1

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

B2

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

B3

Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Master

De vakken die je tijdens de master opleiding krijgt hangen af van de gekozen master.

Toekomstmogelijkheden

De studie informatica bereidt studenten voor op een groot aantal mogelijke banen. Alumni kunnen het bedrijfsleven in gaan of onderzoek gaan doen bij de universiteit zelf (als een AIO). De alumnus doet dan onderzoek bij een van de verschilldende Informatica leerstoelen. Een voorbeeld van een nederlands bedrijf waar een aantal alumni van de Universiteit Twente terecht zijn gekomen is Topicus. Er zijn ook bedrijven die door alumni zelf zijn opgezet, zoals Stratech en Innoteam.

Studievereniging

De studievereniging van Informatica is Inter-Actief. Deze studie vereniging bestaat sinds 1981 en naast Informatica is het ook lange tijd de studievereniging van [BIT] en [Telematica] (bestaat niet meer) geweest. Met ruim 1000 leden is het de grootste ICT studievereniging van Nederland en met 100 actieve leden ook één van de meest actieve studieverenigingen van [Universiteit Twente]. Inter-Actief houdt zich naast de onderwijstaken ook veel bezig met het organiseren van workshops en andere activiteiten. Voor meer informatie ziet u de website van Inter-Actief bij de externe links.

Externe links

Zie ook

Studies op de UT (bewerken)
Gedragswetenschappen
EDMM | Psychologie | Communicatiewetenschap | Philosophy of Science, Technology and Society
Management en Bestuur
BedrijfsInformatieTechnologie | Bedrijfskunde | Bestuurskunde | Gezondheidswetenschappen | Technische Bedrijfskunde
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Elektrotechniek | Technische Informatica | Telematica | Technische Wiskunde
Construerende Technische Wetenschappen
Civiele Techniek | Industrieel Ontwerpen | Techniek Ontwerp en Maatschappij | Werktuigbouwkunde
Technische Natuurwetenschappen
Advanced Technology | Biomedische Technologie | Chemische Technologie | Technische Geneeskunde | Technische Natuurkunde
Personal tools
Andere talen