UReka

Jump to: navigation, search
Afbeelding:Oprichting UReka.jpg
Oprichting van UReka, 1 mei 2001
UReka is de grootste studentenpartij in de universiteitsraad. In 2001 veroverde UReka direct na oprichting zeven van de negen studentzetels in de raad. De jaren daarop hebben respectievelijk zes (2002-2003), zeven (2003-2004) en nogmaals zeven (2004-2005) fractieleden zich ingezet voor de UT-studenten, binnen en met nadruk ook buiten de universiteitsraad. Daarnaast is er het partijbestuur dat de vereniging (UReka is sinds begin 2005 officieel een vereniging) draaiende houdt en een grote groep mensen die op meedenkersavonden en in enkele commissies actief zijn voor UReka.

Externe links

Personal tools