Universiteit Twente

Jump to: navigation, search

De Universiteit Twente, of kortweg UT, is een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen in Enschede. De universiteit presenteert zichzelf als de ondernemende universiteit.

De universiteit is gelegen tussen Hengelo en Enschede op het voormalig landgoed van Drienerlo en is de enige campusuniversiteit van Nederland; stafwoningen, studentenwoningen, sportvoorzieningen, winkels en alle faculteitsgebouwen liggen allemaal op één terrein.

Alhoewel de universiteit van oorsprong een technische hogeschool is, wordt er tegenwoordig ook een aantal niet-technische opleidingen aangeboden, zoals onderwijskunde, communicatiewetenschappen, psychologie en bestuurskunde. Desalniettemin wordt de universiteit vaak in een adem genoemd met de technische universiteiten Technische Universiteit Eindhoven en Technische Universiteit Delft.

Sinds de start van de universiteit is er geprobeerd om ook meisjes te interesseren voor een studie aan de Universiteit Twente, maar er is gebleken dat dit niet heel succesvol is. De laatste jaren trekken vooral de niet-technische studies damesstudenten aan, ook helpen deze studies om de teruggang van het aantal studenten dat technische studies kiest op te vangen.

Gedurende het studiejaar 2002-2003 had de UT zo'n 6500 studenten en 1400 mensen aan wetenschappelijk personeel.

Inhoud

Geschiedenis

Zie ook het artikel geschiedenis van de UT.

Op 1 december 1961 besluit de Tweede Kamer tot de vestiging van een derde Technische Hogeschool in Nederland, en wel in Enschede dat werd verkozen als vestigingsplaats boven Alkmaar en Deventer. Dat de gemeente Enschede het landgoed Drienerlo beschikbaar stelde voor de eerste campus-universiteit van Nederland heeft waarschijnlijk bijgedragen aan deze keuze. In Eindhoven en Delft zijn de andere twee hogescholen gevestigd, deze heten sinds 1986 respectievelijk de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft.

De verjaardag (dies natalis) van de UT wordt tegenwoordig gevierd op de laatste vrijdag van november.

Na het besluit tot vestiging wordt in de daaropvolgende jaren met de bouw begonnen. Op 14 september 1964 wordt de Technische Hogeschool Twente (THT) officieel geopend door Koningin Juliana en Prins Bernhard. De eerste lichting bestaat uit tweehonderd studenten, onder wie vier meisjes.

De THT heeft dan vier afdelingen: Algemene Wetenschappen; Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Chemische Technologie.

In 1966 kan de THT haar eerste lustrum vieren, ze bestaat dan al uit 634 studenten, onder wie 14 meisjes. Het jaar daarna, 1967, begint de THT de strijd om de nieuwe medische faculteit die opgericht gaat worden binnen te halen, wat niet zal lukken. In 1968 geeft de minister zijn fiat om drie nieuwe studierichtingen te starten: Toegepaste Wiskunde, Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde.

De eerste vrouwelijke ingenieur studeert in 1972 af aan de THT. Het jaar daarop (1973) krijgt de THT toestemming om met de opleiding Bestuurskunde te beginnen, ook wordt in dat jaar de woonplicht voor eerstejaars afgeschaft, ze hoeven dus niet meer verplicht op de campus te gaan wonen.

De Batavierenrace die in het voorgaande jaar van Nijmegen naar Rotterdam liep, wordt in 1974 verplaatst naar het traject Nijmegen - Enschede.

De nieuwe opleiding Toegepaste Onderwijskunde wordt in 1977 opgericht. Aangezien de technische faculteiten lijken uitgegroeid wordt dit gezien als een belangrijke zet voor verdere groei van de hogeschool. De duizendste ingenieur die zijn hele opleiding aan de THT heeft gevolgd studeert in 1978 af. Verder wordt er dat jaar besloten om de THT voortaan als TH Twente, hogeschool voor technische en maatschappijwetenschappen aan te duiden.

De opleiding informatica gaat in 1980 van start met 150 eerstejaars. De nieuwe opleiding toegepaste onderwijskunde moet het dat jaar met veertig eerstejaars stellen.

Andere nieuwe opleidingen mogen van minister Deetman in 1983 niet ingevoerd willen zoals de TH Twente dat graag zou zien. Spraak- en taalpathologie komt er niet, civiele techniek wordt binnen bestuurskunde opgericht en de filosofische opleiding WWTS (Wijsbegeerte van Wetenschap, Techniek en Samenleving) mag alleen als post-propedeutische opleiding worden aangeboden.

Twee jaar daarna wordt er een vestiging in Leeuwarden geopend waar studenten hun eerste jaar kunnen volgen; veertig studenten kiezen in 1985 ook voor die mogelijkheid.

Vanaf 1986 heet de TH Twente Universiteit Twente. Het jaar daarop gaat ook bedrijfskunde een afstudeervariant van Civiele Techniek aanbieden.

Het grote computernetwerk van de UT wordt voor het eerst in 1989 in gebruik genomen, het bestaat dan uit 2000 aansluitpunten.

Civiele techniek mag in 1991 van start als vrije studierichting, het heet dan Civiele technologie en management. Een ander nieuwe studie, toegepaste communicatiewetenschappen mag in 1992 niet starten als vrije studie maar het jaar daarop, in 1993, wordt toestemming gegeven om de opleiding als bovenbouwstudie vorm te geven. Verder gaat de nieuwe opleiding Bedrijfsinformatietechnologie dat jaar van start.

Toegepaste communicatiewetenschappen mag in 1998 eindelijk een echte opleiding worden. Een andere nieuwe opleiding, Telematica kan in 1999 van start gaan. In 2001 begint biomedische technologie en in het jaar daarna, 2002, kunnen de nieuwe opleidingen Psychologie en Industrieel Ontwerpen van start gaan.

In november van 2002 vond er een grote brand plaats op de Universiteit Twente, doordat een medewerker brand sticht in het voormalige rekencentrum (tegenwoordig TWRC). Dit gebouw huisvest op dat moment nog steeds de meeste netwerkvoorzieningen, door deze brand wordt een groot gedeelte van campusnet verwoest.

In 2003 is een variant van geneeskunde, namelijk Technische Geneeskunde van start gegaan op de UT. De nieuwste opleiding van de universiteit is op dit moment Advanced Technology, die in 2004 van start gaat.

Rectores magnifici

Bestuursorganen

Externe links

Deze tekst, of een eerdere versie daarvan, is afkomstig van dit artikel op Wikipedia NL

Personal tools