Faculteit

Revision as of 14 apr 2006 21:51; view current revision
�Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Een faculteit is een onderdeel van een universiteit of een hogeschool. In een faculteit zijn een aantal verwante opleidingen en (in het geval van universiteiten) onderzoeksgroepen verenigd. Zo kunnen universiteiten en hogescholen bijvoorbeeld een letteren-faculteit, een faculteit voor de exacte wetenschappen en een economie-faculteit hebben. In de categorie faculteit staan de faculteiten van de UT.

Een faculteit staat onder leiding van een decaan, bijgestaand door een managementteam. Hierin hebben vaak een portefeuillehouder 'onderwijs' en een portefeuillehouder 'onderzoek' zitting, naast een directeur bedrijfsvoering. Het faculteitsbestuur of de decaan voeren regelmatig overleg met de faculteitsraad. Dit medezeggenschapsorgaan is verkozen uit het personeel en de studenten van de faculteit.

Vaak werd ook naar faculteiten verwezen als fysieke locaties, omdat iedere faculteit ook een eigen gebouw had. Echter zijn de faculteiten recent opnieuw gegroepeerd en hier is dus niet langer sprake van.

Faculteiten worden meestal bij hun afkorting genoemd. Zie de afkortingen.

Deze tekst, of een eerdere versie daarvan, is afkomstig van dit artikel op Wikipedia NL

Studies op de UT (bewerken)
Gedragswetenschappen
Onderwijskunde | Psychologie | Communicatiewetenschap | Philosophy of Science, Technology and Society
Management en Bestuur
BedrijfsInformatieTechnologie | Bedrijfskunde | Bestuurskunde | Gezondheidswetenschappen | Technische Bedrijfskunde
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Creative Technology | Elektrotechniek | Technische Informatica | Telematica | Technische Wiskunde
Construerende Technische Wetenschappen
Civiele Techniek | Industrieel Ontwerpen | Techniek Ontwerp en Maatschappij | Werktuigbouwkunde
Technische Natuurwetenschappen
Advanced Technology | Biomedische Technologie | Chemische Technologie | Technische Geneeskunde | Technische Natuurkunde
Personal tools
Andere talen