GUI

Revision as of 26 jan 2009 17:55; view current revision
�Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Een GUI, of Graphical User Interface (Grafische Gebruikers Interface in het Nederlands), is een middel voor een mens om een computerprogramma aan te sturen.

In een grafische gebruikers interface kun je meestal met de muis op icoontjes klikken, en invoervelden selecteren. Tegenwoordig is dit de enige invoer vorm die de meeste mensen nog gebruiken. Dit in tegenstelling tot een tekst interace waar alle opties met alleen tekst omschreven zijn of een commandline interface (zoals de linux terminal, of het welbekende ms-dos) waar alle commandos zonder visuele indicatie ingevoerd moeten worden.

Bij Programmeren 2 leer je een GUI maken met behulp van java.

Personal tools