Medewerkerswoningen

Revision as of 5 sep 2016 15:02; view current revision
�Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Inhoud

Medewerkerswoningen

Op de campus bevinden zich 4 straten waar woningen staan voor medewerkers van de Universiteit Twente. De woningen lopen op in grootte:


Van klein naar groot:


Pacht

Deze woningen staan op grond die gepacht wordt van de UT. De meeste woningen zijn eigendom van de medewerkers. De UT heeft een terugkoop-verplichting in het pachtcontract opgenomen. Dit betekent dat indien u wilt verkopen, en er zich geen koper meldt, de UT de woning tegen getaxeerde waarde (zie voorwaarden pachtcontract) zal terugkopen.

Huur

Deze teruggekochte woningen worden door de UT vervolgens aangeboden voor de meerjarige verhuur aan mensen met een vaste aanstelling van minimaal 12 uur bij Universiteit Twente.

Prijsindicatie: 750 – 1250 euro per maand. Bij serieuze belangstelling voor het huren van een woning kunt u contact opnemen met de beheerder op bog@etpmakelaars.nl of 074 250 32 22.

Voor meer algemene informatie over de koop- en huurwonigen kunt u zich wenden tot secretariaat@fez.utwente.nl. [1]

Te Koop?

Zo nu en dan komt er een woning aan een van de straten te koop, indien u daarvan op de hoogte gebracht wilt worden, kunt u zich aanmelden voor een mailinglist. Klik op: Campus-Te-Koop Lijst (Een lege mail is voldoende.)

Personal tools