Ontgroening

Revision as of 15 apr 2006 09:08; view current revision
�Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Een ontgroening is eigenlijk letterlijk het 'ophouden een groentje te zijn'. Het is een controversieel ritueel dat doorlopen moet worden voor lidmaatschap van veel disputen en enkele studentenverenigingen en studentenhuizen.

Inhoud

Geschiedenis

Ontgroeningen zijn er altijd al geweest: nieuwe zeelieden werden bijvoorbeeld vroeger altijd kaalgeschoren. In de studentenwereld zijn ontgroeningen er ook altijd geweest: bij de eerste universiteiten van nederland wordt in oude documenten er ook al van gesproken.

Traditioneel is het doel van een ontgroening het voorbereiden op de tijd die komen gaat. Als jongeren van huis gaan zouden ze nog niet klaar zijn voor de harde werkelijkheid van het studentenleven of, misschien iets begrijpelijker, het leger. Een argument voor ontgroeningen van verenigingen is ook lang geweest dat de 'slappelingen' die gingen studeren daardoor de dienstplicht (althans voorlopig) ontliepen en dus op een andere manier ontgroend moesten worden.

Vooral door stommiteiten en individuele acties lopen ontgroeningen nogal eens uit de hand. Door de studentenverenigingen is landelijk besloten om het omstreden woord 'ontgroening' niet meer te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken de traditionele verenigingen de term KMT (kennismakingstijd) en de wat minder traditionele verenigingen de term IP (introductieperiode). De grens daartussen is overigens vaag, en er zijn verenigingen die ervoor pleiten om weer gewoon de term ontgroening te gebruiken.

Zin en onzin

Zin

In tegenstelling tot wat velen denken is een ontgroening niet een in essentie vernederend ritueel. Het heeft een aantal impliciete doelen:

 • Verwelkomen
Denk bijvoorbeeld aan de nieuweling in het bedrijf die gevraagd wordt om even het 'verloopschroefje' te pakken. Dat is misschien even beschamend, maar iedereen kan er daarna om lachen en de meesten zullen er positief aan terugdenken, met een gevoel dat ze er sinds toen 'bij hoorden'.
 • Geschiedenis en gebruiken bijbrengen
Verenigingen en andere clubjes willen graag dat nieuwe leden al snel mee kunnen draaien. Bovendien willen ze dat de cultuur van hun clubje behouden blijft. Een manier om dit te doen is door dit in sneltreinvaart bij mensen naar binnen te gooien. Zo blijft een huislied bijvoorbeeld goed hangen en hoeft het niet langzaamaan geleerd te worden. Vaak wordt meer informatie gegeven dan strict genomen kan worden onthouden, dat wordt dan bewust gedaan.
 • Wil bewijzen
Een ontgroening doorlopen is meestal niet bedoeld als een pretje. Hiermee laat degene die wordt ontgroend ook zien dat hij/zij graag lid wil worden. Voor een clubje is het waardevol om te weten dat er ook echt gemotiveerde aspiranten zijn.
 • Dikke huid kweken
Je leert in een ontgroening omgaan met het ontvangen van, licht gezegd, ongezouten kritiek. Alhoewel dit niet leuk is, heeft het wel degelijk functie. Wie veel kan hebben, heeft daar in zijn latere leven vaak wat aan.
 • Groepsgevoel kweken
Studentenverenigingen nemen per jaar meerdere mensen aan, die als individuen binnenkomen. Door tijdens de ontgroening een groepsgevoel te kweken zal de lichting als geheel het individu helpen om zich te ontwikkelen.

Gegarandeerde onzin

Ontgroeningen willen nog wel eens doorschieten (zeker als ze door een kleine groep als een huis worden uitgevoerd.) Wat namelijk niet nodig is, maar soms voorkomt:

 • Wraak
Ouderejaars die zelf slechte ervaringen met de ontgroening hebben willen nog wel eens dat zelfde doorgeven aan of botvieren op een volgende generatie. Dit is een nutteloos machtsmisbruik en daarnaast ook een teken van zwakte.
 • Dronkenschap
Veel drinken en ontgroenen gaan niet samen: de ontgroener (en zo mogelijk ook de ontgroende) horen nuchter te zijn om excessen te voorkomen.
 • Individuele acties
Ontgroeners horen in een team te werken, zodat er controle is op elkaar. Zo kunnen individuele en onzinnige acties vermeden worden.
 • Ongezonde aspecten
Alhoewel in de studentenwereld sowieso wel enige weerstand wordt opgebouwd, hoort een ontgroening geen zeer ongezonde aspecten te bevatten. Let wel: smerig en karig eten is iets anders dan strict ongezond eten. Ook is het onterecht te denken dat het lichaam niet tegen een (klein!) stootje kan.

Dubieuze zaken

Volgens sommigen zijn ontgroeningen niet van deze tijd. Voornaamste discussiepunten zijn dan:

 • Vernedering
Ontgroend worden gaat vaak samen met vernedering. Dit kan als een groep gebeuren, maar in zwaardere ontgroeningen worden ook personen individueel, soms ook op uiterlijke kenmerken, vernederd. Een ontgroening is niet mogelijk zonder een machtsongelijkheid. Waar de grenzen van deze ongelijkheid liggen is per ontgroening verschillend en bron voor veel discussie.
 • Uitputting
Een ontgroening kent meestal momenten van weinig tot geen slaap. Gezondheid moet zoals eerder gezegd niet uit het oog worden verloren, maar daarnaast zorgt dit ervoor dat vernederingen moeilijker worden verwerkt en opdrachten eerder worden aangenomen uit vermoeidheid. Deze verzwakking wordt door sommigen als misbruik gezien, maar door de ontgroening zal de groep haar zwakkere individuen beschermen tegen dit misbruik.

Tijdens een ontgroening

Doorgaans wordt je niet verteld wat er tijdens een ontgroening zal gebeuren. Dit is ook juist een aspect van zo'n ontgroening. Hier zal dus ook geen verhaal staan van wat je kunt verwachten. Enkele punten kunnen wel genoemd worden:

 • Eet, drink en slaap vantevoren goed
Als je een tijd tegemoet gaat waarin eten, drinken en slaap je onthouden worden, kan het geen kwaad om je voor te bereiden.
 • Denk niet dat je het goed kunt doen
Dat is tijdens een ontgroening niet mogelijk, want dan zou het ontgroenende aspect verloren gaan. Bedenk je dat je in een ontgroening zit, die je hoe je het ook wendt of keert zult moeten ondergaan.
 • Hou de context voor ogen
De ontgroeners blijven gewoon medestudenten, jij blijft slechts gaan voor lidmaatschap. Maak er niet meer van dan het is. En nee, die woede is niet vreemd, dat is een onderdeel van:
 • Het blijft een spel

Hoe gek dat soms ook lijkt, de regels van een ontgroening zijn gewoon te buigen.

Ontgroeningen in Enschede

 • Vrijwel alle disputen in Enschede, waaronder de verenigingsdisputen, kennen een ontgroening. Deze verschillen sterk in lengte en hevigheid.
 • Audentis en Taste kennen een KMT/IP, oftewel een verplichte periode met een ontgroenend karakter.
 • Enkele studentenhuizen hebben ook een ontgroening. Dit zijn vooral de traditionele en wat hechtere huizen.

Er zijn geen excessen bekend van ontgroeningen in Enschede. Zeker van de verenigingen mag bovendien gezien hun grootte verwacht worden dat ze de 'ontgroeningen' op orde hebben. Deze worden bovendien nog doorgelicht door de zogeheten Pakkerij Advies Commissie Twente (PACT). In deze commissie zitten enkele aan de UT verbonden hoogleraren.

Externe links

Personal tools
Andere talen