Studententaal

Revision as of 5 apr 2017 14:51; view current revision
?Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Deze pagina is incompleet. Je kan helpen door deze uit te breiden.

Op deze pagina kunnen veelgebruikte studententermen komen. Wellicht verdienen sommige een eigen artikel. Graag uitbreiden.

Ad fundum
Ook wel 'een adje trekken'/ 'een adtje trekken'/ 'atten', letterlijk "tot op de bodem". Dit is het in één teug leegdrinken van een glas (vaak bier). Gebruikelijk bij een Cantus.
Ad libitum
In meerdere slokken leegdrinken van een glas, tegenovergestelde van Ad fundum.
Ad volente
Een zelf te bepalen hoeveelheid drinken. Ook gebruikelijk bij een Cantus.
Adje disrespect/Adje des(-interesse)
Het snel leegdrinken van een glas, na een verkeerde opmerking geplaatst te hebben of een andere fout gemaakt te hebben.
Aken-gevoel, het
Het gevoel dat over de student heerst na het inleveren van een opdracht of het maken van een tentamen. De opluchting brengt een nieuwe vlaag van zorgeloosheid waardoor komende verplichtingen worden verwaarloosd. Met name in die periodes verhevigt het studie-ontwijkend gedrag bij de student (zie SOG).
Apparaat
Unit met (niet)ambigue gedefinieerde input en output.
Bakken rammen
benaming voor het drinken, dan wel zuipen van meerdere glazen bier
Bal
Van oorsprong een term die slaat op een corps-lid, ook wel 'corpsbal'. Ook breder toegepast op leden van een gezelligheidsvereniging, gebaseerd op het bij sommigen levende stereotype van het verenigingslid als arrogant.
Ballenbad
Op de campus zo nu en dan gebezigde term voor de Pakkerij, wegens de vele 'ballen' (zie ook 'bal') die daar rond zouden lopen.
Bavje
Bavaria Alcohol Vrij
Brak
Status van lichaam en geest na een avondje bier drinken of lang doorwerken. Ook wel lichte kater.
Brak-even-point
Het omslagpunt tijdens het nuttigen van hoeveelheden alcohol waarop het niet brak zijn van de volgende dag omslaat in het wel brak zijn. Bijvoorbeeld: "Ik neem geen bier meer, want ik zit al aan m'n brak-even-point."
Brakticum
Een practicum waarbij men zich in het brak stadium bevindt. Vaak op vrijdagochtend.
Brasjasje
Een oud colbert, dat gebruikt wordt bij het brassen om schade aan kleding te voorkomen. Zie ook 'brassen'.
Brassen
 1. Het ontvreemden van een voorwerp met slechts emotionele waarde voor een groep studenten. Het voorwerp kan dan terug worden verkregen middels een tegenprestatie.
 2. Elkaar beetpakken bij de revers, en dan met enig geduw en getrek proberen de ander met zijn schouders tegen de grond te krijgen. Dit is dan de verliezer. Wordt traditioneel gedaan om meningsverschillen op te lossen. Zie ook 'brasjasje'
 3. In sommige studentensteden ook wel 'zooi' genoemd.
Brokken/Brokkelen
 1. Ook wel bekend als Brokje leggen, oftewel kotsen.
Burger
Een niet-student. Ook wel 'arbeider' genoemd. Mensen met een ritme en regelmaat. Wordt door studenten als 'saai' gezien. Het verschil: Een burger wast af ná het eten, een student vóór het eten.
B'vo
Bravo
BVO
Bier voor Onderweg. Vaak een in plastic uitgeschonken biertje voor als men het etablissement verlaat.
BVODD
Bier voor onder de douche. Inmens chill voor na het uitgaan. Biertje word geconsumeerd onder de douche
Campusfossiel
Persoon sinds de prehistorie woonachtig op de campus.
Campusfrust
Gefrustreerd mannetjes-mens met als natuurlijke leefomgeving de campus. Deze vorm van frustratie komt voornamelijk voort uit het het chronisch gebrek aan enige vorm van contact met een vrouwtjes-mens.
Campusmatras
Persoon woonachtig op de campus die voortdurend wisselende seksuele contacten heeft.
Campusmongool
Persoon woonachtig op de campus en die zich hier ook naar gedraagt. Oorsprong is te vinden in het nummer 'Campusmongolen' van Cas. Zie Henk.
Campusneurd
Zie Campusmongool
Cantus
Activiteit waar bier, zang en rethoriek een hoofdrol spelen.
Centimeter
Eenheid voor bierzuipfeesten, met name introductieweek. Een centimeter is gelijk aan 100 bier.
Clubje
Algemene benaming voor een jaarclub of dispuut (soms ook vereniging of studentenhuis).
Container
Universeel woord voor een voorwerp dat units kan bevatten. Kan zelf ook een unit zijn. Wordt onder andere gebruikt om een meter of bierglas aan te duiden.
Device
Universeel woord voor een voorwerp. Vergelijk: unit. Meestal meer als aanduiding voor een apparaat dan voor een ding.
Diagonaaltje
Kun je uit De Muur trekken: alle units opentrekken van linksboven naar rechtsonder, of van rechtsboven naar linksonder. Bekend bij de ervaren Muurbezoeker.
Feature
Universeel woord voor een functie. Zie unit. Kan ook als eufemisme gebruikt worden om een gebrek aan te geven.
Feut
Afgeleid van het woord foetus, letterlijk: ongeborene. Ook wel: groentje.
 1. Een (aspirant-)lid die zijn inauguratie nog voor de boeg heeft. Wordt gehanteerd bij studentenverenigingen, disputen, huizen et cetera. Ook wel 'aspirantje' genoemd.
 2. Een incapabel of onhandig persoon.
Zie ook: Feutenmaal
Feutenspertijd
De tijd waarna de feuten niet meer in de woonkamer bier mogen drinken met hun huisgenoten.
Flatmatras
Persoon die voortdurend wisselende flatrelaties heeft.
Fluim
 1. Lui persoon, mispunt, naarling, kwal. Een van de metaforen uit de groep met betrekking tot het orale en anale stadium: "corpspik", "lulkoek", "populaire drol".
 2. Grote klodder spuug.
Fluimen
 1. Niets doen.
 2. Spugen.
Geeken
Zie Nerden
Geil
Liefkozende benaming voor de Delftsche stundent. Ookwel gebruikt als bijvoeglijk naamwoord voor het scanderen van iemand zijn of haar naam.
Grolsch
Pils van Twentsche oorsprong. Het enige wat in Enschede door studenten gedronken kan worden. Al het andere bier wordt gezien als water. Aanvulling: Van Achterhoekse oorsprong en de rest van het bier wordt gezien als 'peerdenpis'.
Henk
Een negatieve en matig gewaardeerde term voor een campusbewoner, ook wel CampusHenk. Gebaseerd op het bij sommigen levende stereotype van de campusbewoner als nerd.
Huugotje
Als men een biertje of ander drankje niet leeg drinkt en plus minus 1 centimeter in het glas laat zitten.
Inval
Een poging van een bevriende vereniging om bij een vereniging de bar over te nemen. Wordt vantevoren aangekondigd, zodat de vereniging zich kan verdedigen. Voor de vereniging die op bezoek komt, heet het een uitval.
Inzuip
Traditionele eerste keer dat wedstrijdroeiers weer mogen drinken. Een gebeurtenis waarvan men zich zelden nog wat herinnert. Het vindt plaats bij een vochtige en nevelige atmosfeer, aan het eind van het wedstrijdseizoen. Er schijnt een verband te bestaan met het fenomeen kater.DRV Euros Encyclopedie Zie Uitzuip.
Item
Universeel woord voor een voorwerp. Zie unit.
Kaart, van de
Van de wereld gezopen ofwel dronken
Kiddo
Veelgebruikte benaming voor nieuwe eerstejaars gedurende de intro. Voornamelijk gebruikt door de doegroepouders.
Klikken
Zie Nerden.
Knor
Dit woord vindt zijn oorsprong in de corpora. Een negatieve term voor een niet-corps-lid. Heeft ondertussen bij verschillende groepen een iets bredere betekenis gekregen. Wel nog altijd negatief: staat vaak voor sukkel of iemand die onbekend is met studentikoze gebruiken. Knor staat voor: Kent Niet Onze Regels
Koning
Compliment; Benaming voor iemand die kneiter goed bezig is, vaak vooraf gegaan door "ontzettende".
Kroegtijger
Iemand die het lang op de kroeg kan uithouden, die niet zo snel als anderen "torrezat" wordt.
Kwakmeid
Meisjes/vrouwen in de mensa die het eten opscheppen.
Local
Inheemse bewoner van de regio. Bijvoorbeeld: "Vraag het anders even aan een van de locals hiero"
Lompe actie
Een actie wat enkel in de studentenwereld nog (net) geoorloofd is. Gevaarlijke experimenten doen, foodfight met de huisgenoten, een goede grap uithalen met de buren en brassen zijn enkele voorbeelden.
Maandmenu
Degelijke hoeveelheid eten af te halen bij restaurant Hong-Kong voor twee personen, waarvan je met minstens drie personen kunt eten. Kosten hiervan betreffen €12,75. Zie ook toko.
Macht, de
De afstandsbediening. Bijvoorbeeld: "Muhahaha [sinistere lach] Ik heb de macht"
Matras
Persoon die voortdurend relaties heeft met personen uit dezelfde doelgroep.
Meter
Een (houten) plank waarin meerdere biertjes kunnen worden geplaatst om het dragen te vergemakkelijken. Zijn vaak gedecoreerd om de oorsprong van de meter aan te duiden (zie clubje). Deze meters kunnen meestal 13 bier bevatten en hiervoor hoeft in de meeste gevallen slechts 12 bier betaald te worden. Andere aantallen zijn ook mogelijk, maar komen minder vaak voor. Zie ook: tweeter.
Meubilair
Persoon die bij een woongroep vrijwel altijd aanwezig is, maar geen deel uitmaakt van de woongroep.
Meuk
Duidt een bepaalde categorie voedsel aan. Bijvoorbeeld: "Dat ziet eruit als goede meuk!" ofwel "Deze meuk is niet te vreten!"
Gedefinieerd als: alles wat zonder al te veel aanstampen op het bord blijft zitten als dit op z'n kop gehouden wordt. Denk aan diverse stampotten e.d.
Muur, de
Een snackbar in het centrum van Enschede waar men kroketten ed. uit de automatiek kan halen. Ook kan men hier patat en ijs krijgen. Hier wordt op uitgaansavonden na het uitgaan de honger gestild.
Nepstudent
Persoon die het MBO of HBO aandoet en pretendeert te studeren. Ook wel scholier of cursist genoemd. Deze lui zijn feilloos te indentificeren, zelfs in de pre-master fase, door het veelvuldig en onnadenkend gebruik van woorden als school of les i.p.v. college en leraar i.p.v. docent.
Nerden
Ook wel bekend als klikken of geeken.
Het gebruiken van een computer om menselijk contact te kunnen ontwijken, oftewel gamen, programmeren of de bekende administrator tools als solitaire en mijnenveger spelen.
Nul
Een persoon die nog niet lid is van een vereniging of net lid is geworden en nog geen ontgroening heeft doorstaan. Soms ook benaming voor een nieuwe eerstejaars.
Oddi
Intens gave pikkebaas, zijn wil is wet. Bekend van zinnen als: "De Oddi heeft gesproken".
Ouderjaarsvak
Vak voor studenten die al langere tijd lid zijn van een bepaalde vereniging. Meestal betreft dit studenten die langer dan 2 jaar lid zijn (ergo: derdejaars en ouder).
POTL
Plotseling Opkomende Terloops Liaison. Een liaison is een vluchtige liefdesbetrekking.
Proteër
Roeier van de Studenten roeivereniging DSR Proteus-Eretes.
Shoarmaturk
Horecagelegenheid waar (vooral donderdagnacht) de uitgaanshonger wordt gestild.
Sjaars
Term die gebruikt wordt om een eerstejaars student aan te duiden.
Sjait
 1. Vieze substantie, zoals troep in de afwasbak.
 2. Algemene benaming voor troep, vieze dingen of dingen die in de weg staan. Bijvoorbeeld "He, wat moet al deze sjait hier" of "Ruim die sjait eens op".
Sluit of sluitje
Sluitingstijd. Wordt gebruikt om aan te geven dat je tot sluitingstijd blijft. Bijvoorbeeld in de zin: 'Ik pak vanavond een sluitje'
Snakie
Zelfgedraaide sigaret met verdovende middelen daarin.
SOA
Studie-Ontwijkende Activiteit. Zie SOG. Vooral goed voor gebruik bij ouders.
SOB
Studie-Ontwijkend Biertje.
SOG
Studie-Ontwijkend Gedrag; Het ontwijken van studiebezigheden. Niet altijd negatief, bijvoorbeeld door schoonmaakactiviteiten in huis te bewerkstelligen. Wel altijd negatief voor de studie.
SOGgen
De werkwoordsvorm van het bijbehorende zelfstandignaamwoord SOG.
Studentikoos
Van oorsprong 17e eeuws Franse term, via Duitsland in Nederland gekomen. Typerend is studentenformatie: men solt met de taal door er potjeslatijn van te maken: het is nl. het Latijnse woord "student" waarachter de Griekse suffix-ikoos gezet is.
Suf
Benaming voor iets wat een heel stuk minder is dan koning. Ook toe te passen als bijvoeglijk naamwoord voor personen.
TBS
Afkorting voor de plaatselijke Turk Bij Spoor. Hier verkoopt men diverse lekkernijen voor na het uitgaan zoals een Tptje of een broodje shoarma. De TBS is te vinden in menig studentenstad in de omgeving van het treinstation.
Terminaal
Status van algehele brakheid waarbij niets meer ondernomen kan worden.
Tjak

Substantie tussen Meuk en Tjap in. Kan echter ook minder vochtig dan beide zijn.

Tjap
Restant van afwas dat in putje blijft zitten. Wordt ook gebruikt voor soortgelijke substanties.
Toko
Van oorsprong is een toko (toko is Maleis voor winkel) een oosterse winkel, waarvan de eigenaars in Nederland meestal Indonesisch, Chinees of Surinaams zijn. Maar als student gebruik je dit woord voor alles van disco tot restaurant. Bijv:"Bij die toko kun je prima eten"
Tool
Universeel woord voor een gebruiksvoorwerp. Zie unit.
Torrezat
Van de wereld gezopen
TPtje
Turkse Pizza, deze wordt vaak geconsumeerd na het uitgaan en de nodige borrels.
Tukker
 1. Oorspronkelijke inwoner van Twente, ook wel Twentenaren genoemd
 2. Een negatieve term voor iemand die een domme actie uithaalt. Gebaseerd op Twentenaren uit de omgeving van de UT die nog wel eens minder handige acties hebben uitgehaald.
Tweek
Het tijdsinterval tussen twee verschijningsdata van de NoiZiA (gewoonlijk twee weken).
Tweeter
Grotere variant van de meter, waarin 27 bier geplaatst kunnen worden. In de betere toko's hoeft hiervoor slechts 24 bier betaald te worden.
Uitval
Zie: inval
Uitzuip
Traditionele laatste keer dat wedstrijdroeiers mogen drinken en hun wedstrijdlint verdienen. Ookwel: in-training. Zie Inzuip. Dit is dus iets anders als "Iemand er uit zuipen"; dat is wanneer jij meer (bier) hebt kunnen drinken als de ander die avond. Dan heb je de ander "eruit gezopen".
Uberhaubt
Een woord dat aan het einde van een zin te plaatsen om extra nadruk te leggen op hetgeen dat gevraagd word.
Unit
Universeel woord voor een voorwerp of ding. Wordt onder andere gebruikt om een biertje aan te duiden.
UTwente
Plaats om te kamperen, naar het allom bekende studenten gezegde: "In Delft studeer je, in Eindhoven leer je en in Twente kampeer je!"
UT-Twente (UTTwente)
Een veelal door Tukkers foutief gebruikte naam voor de UT.
Verneukeratief
Studentenvorming naar volkstaal: Iemand verneuken (iemand beetnemen, bedriegen) en lucratief.

Studenten gebruiken ook veel afkortingen zowel in hun schrijftaal als in hun spreken.


De man die de geit optilt
Programma van EnschedeFM waarin veel studententaal wordt gebruikt.
Personal tools