Universiteitsraad

Revision as of 4 mei 2006 12:51; view current revision
�Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Deze pagina is geĂŻdentificeerd als een kopie van http://www.utwente.nl/uraad/index.html. Als je toestemming hebt van de schrijver, meld dit dan op de overlegpagina. Zoniet, gelieve dan dit artikel te herschrijven zodat het origineel werk is of tenminste geen copyright schendt.

De URaad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De URaad bestaat uit 18 leden. Negen medewerkers en negen studenten. De URaad oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau.

De URaad kent een lange historie. In het verleden bestuurde de URaad volledig mee: geen enkel besluit kon genomen worden zonder de instemming van de URaad. In 1998 veranderde dit door de wet Modernisering Universitair Bestuur, de MUB. Deze wet had als doel de besluitvorming op de Universiteiten te versnellen. Na invoering van deze wet had de URaad alleen nog instemmingsrecht op enkele belangrijke onderwerpen, zoals het instellingsplan, studentenstatuut en de oprichting van nieuwe opleidingen.

Partijen

Personal tools